MESİAD; Mersin il merkezi ve ilçelerindeki işadamları ve sanayicilerinden oluşan 150 üyesiyle, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı ve istihdam sağlayan çalışmalarıyla bugünü-dünden; yarınları- bugünden daha mutlu, kalkınmış ve refah düzeyi yükselen bir toplum olma çabalarımıza katkı sunmaktadır.

MESİAD toplumu ilgilendiren sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar karşısında aktif tavır almaktan kaçınmayan bir kuruluştur. Kimi zaman düşüncesiyle kimi zaman da projelerle sorunların aşılmasına katkı sunmaktadır.

MESİAD; üyelerine dönük faaliyetlerin yanında, başta Mersin olmak üzere Doğu Akdeniz Bölgesinin ve ülkemizin kalkınması için ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda projeler yürütmektedir. MESİAD bugüne kadar onlarca projeye öncülük etmiş ve birçoğunun hayata geçirilmesini sağlamıştır.

Sözgelimi; Bugün kentimizin bir bilim merkezi olma yolunda ilerlemesini sağlayan Mersin Üniversitenin kurulması, 3000 hektarlık, 10 km uzunluğunda kıyı şeridi bulunan Mersin-Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Projesinde, Mersin-Tarsus Organize Bölgesi’nin kurulması sürecinde yoğun çalışmalar yapmıştır.

MESİAD; kentimizin ekonomik değerlerini üyelerinin girişimcilik ruhuyla birleştirerek üretime dönüştürürken her tür yatırımın insana ve doğaya saygı temelinde yapılmasını en önemli şart sayar.

MESİAD; Atatürk’ün gösterdiği “Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ve ona daha ileri katkılar sunma” hedefi doğrultusunda; insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, inanç ve girişim hürriyetinin, laik hukuk devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

MESİAD; takdir edilen deneyimi, geniş bilgi birikimi ve yaratıcı enerjisiyle işsizliği azaltacak, istihdamı artıracak, kalkınmayı hızlandıracak ve çağdaş uygarlığı yakalayacak yerel, ulusal ve evrensel ölçekteki projeleriyle alanında öncü olma rolünü sürdürecektir.

SİAD’ların Federasyon ve Konfederasyon olarak örgütlenmesinde MESİAD etkin rol almış, Doğu Akdeniz Bölgesi Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DASİFED) kurucu Başkanlığı ve TÜRKONFED Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. MESİAD’ın Federasyon ve Konfederasyon kurullarında etkin çalışmaları devam etmektedir.